Esinejad


Dr Berkay Özcan

... is an Associate Professor of Social Policy at the Department of Social Policy and School of Public Policy at the London School of Economics (LSE). He is currently the Director of Doctoral Programme. Prior to joining LSE, he worked as a post-doctoral researcher at Yale University. He has also held visiting researcher positions at Princeton University; at the Institute of Social and Economic Research (ISER) of Essex University and as a Jemolo Fellow at the Nuffield College of the University of Oxford, as an external Research Fellow at the UCL. Berkay is a social demographer working at the intersection between family processes (divorce, marriage and fertility) and child and economic outcomes (savings, labour supply and type) to understand social stratification. His research has appeared in prominent journals of Economics, Sociology and Demography, and has been covered by more than 60 media outlets. He has given many media interviews(BBC, Canadian TV, Irish Radio, etc). He has worked as a consultant to Ministry of Justice (UK), Public Health of England, European Investment Bank, and currently International Organization of Migration (IOM) of the UN.


Merle Liivak Praks

… on ajakirjanik, toiduentusiast ja kolme lapse ema, kes mõned aastad tagasi lõi uue aja emasid ja isasid toetava ajakirja EMA. Merlele pakuvad huvi loovad ja kasvamist soodustavad lahendused, ka lapsevanema rollis.


Anet Müürsoo

... on statistikaameti rahvastiku- ja sotsiaalstatistika osakonnas juhtivanalüütik ja tiimijuht. Anet on koostanud analüüse, teinud ettekandeid ja avaldanud kirjutisi sotsiaalvaldkonna erinevatel teemadel ning praegu juhib Eesti sotsiaaluuringut ning Leibkonna eelarve uuringut, mis on Eesti ühed suurimad isiku-uuringud. Anetil on õppinud bakalaureusetasemel sotsioloogiat, sotsiaaltööd, sotsiaalpoliitikat ja rahvusvahelisi suhteid, ning omab magistrikraadi sotsioloogias.


Triin Kahre

... on pereterapeut ja psühholoog, kes igapäevaselt on tegev oma erapraksises nõustades peresid nende erinevate probleemide korral. Pikaajalist kogemust omab Triin töös laste ja teismelistega, kellega on kokku puutunud nii koolisüsteemis kui ka perekeskuses töötades. Oma psühholoogiaalase kõrghariduse on Triin omandanud Tartu Ülikoolis, samal ajal õppides ka kasvatusteaduste erialal. Triin on aastaid olnud seotud koolipsühholoogia erialaga olles aastatel 2005-2008 Eesti Koolipsühholoogide Ühingu juhatuse liige ning aastatel 2011-2017 sama ühingu juhatuse esimees. Ta on läbinud Psühhoteraapia ja Nõustamise Koolituskeskuses perekonnapsühhoterapeutide täieliku väljaõppe ning on viimastel aastatel keskendunud põhiliselt tööle peredega. Alates 2018. aastast on Triin Kiira Järve Pereteraapia Koolituskeskuses pereteraapia koolitaja-superviisori väljaõppes koolitades ja juhendades tulevasi pereterapeute.


MTÜ Lasterikkad Isad

... asutati 23. mail 2018. aastal üheksa isa poolt, kellel on neli või enam last. Nad on tegusad, panustavad oma peredesse ning kes soovivad väärtustada lasterikkaid peresid. Leiame, et isade tähtsust ja emade rolli väärtustamist on meie ühiskonnas liiga vähe. Laste saamine ja kasvatamine on kahe täiskasvanu kokkulepe, mis tähendab, et mõlemad pooled peavad andma endast maksimumi ja teineteist toetama. Teistmoodi ei hakka Eestis kunagi rohkem lapsi sündima. Selleks, et meil oleks rohkem selliseid peresid, püüame kodanikualgatuse korras lasterikaste perede isadena olla nende oluliste teemade hoidjad ja algatajad ning olla nõuandjaks perepoliitika kujundajatele – ametnikele, poliitikutele, erakondadele.

Hillar Petersen

... on MTÜ Lasterikkad Isad üks asutajatest ja kuue lapse isa. IT analüütik, kes on nüüd enam keskendunud hoopis rahvastikuarengule ja peresõbralikuma Eesti kujundamisele.


MTÜ Emale

... eesmärk on rääkida emade jaoks olulistest teemadest ning algatada ühiskondlikke arutelusid ning olulisi muudatusi, et muuta emade elukorraldust Eestis paremaks. Kitsaskohtade näiteks on naiste mitterahalise panuse hindamine, lähisuhtevägivald, varalised suhted kooselus ning rasedate ja sünnitajate õigused.


Kaia Kapsta-Forrester

... on paari- ja perenõustaja, IMAGO suhteterapeut. On tegelenud SA Väärtustades Elu ühe peamise tegevusvaldkonna, raseduskriisi nõustamissüsteemi juhtimise ja arendamisega. Kaia on tegelenud PREP-paarisuhtekoolitussüsteemi arendamise ja paaride koolitamisega Eestis. Teiste tegemiste kõrval olen osalenud PREP-baasprogrammile toetuva üksikisikutele suunatud programmi “Within My Reach” / ”Sinu suhe on sinu kätes” kohandamisel Eesti peredele. Koolitused IMAGO suhteteraapias, EFT (Emotsioonidekeskse Paarisuhteteraapia) ja TRE 2. taseme instruktori kandidaat.


Ene Raudla

... on psühholoog, psühhoterapeut ja koolitaja. Omab magistrikraadi kliinilise psühholoogia alal, on kliinilise psühholoogi, kliinilise lapsepsühholoogi ja psühhoterapeudi kutse. Ene on Eesti Psühholoogide Liidu, Eesti Pereteraapia Ühingu, Eesti Kliiniliste psühholoogide Seltsi, Eesti Lastepsühholoogide ja Perekoolitusühingu Sina ja Mina liige. On töötanud põhitöökohaga ja töötab jätkuvalt lepinguliselt mitmetes psühhiaatrilist-psühholoogilist teenust pakkuvates Eesti meditsiiniasutustes.


Ühendus Isade Eest MTÜ

... on 2016. aastal asutatud organisatsioon, mille põhiline ülesanne on nende isade õiguste kaitse, kellel ei võimaldata kohtuda oma lastega. Ühenduse siht on saavutada võrdne kohtlemine mõlemale vanemale ja tagada lapsele võimalus saada üles kasvatatud nii isa kui ema poolt ka peale lahkuminekut. Laps peab saama tuge ja hoolt mõlemalt vanemalt. Samuti peab võimaldama mõlemale vanemale võrdseid võimalusi lapsega suhtlemiseks. Samuti on Ühendus Isade Eest MTÜ eesmärk, juhtida tähelepanu pereliikmete vahelistele suhetele, peale vanemate lahku elamist. Vanemate vahelised lahkarvamused ei tohiks kahjustada lapse elukvaliteeti.


Helen Hääl

... on Eesti Advokatuuri liige. Ta tegutseb advokaadibüroos Concordia, kus nõustab peamiselt perekonna- ja pärimisõiguse valdkonnas. Ta on ka perelepitaja ja Eesti Lepitajate Ühingu esinaine. Helen Hääl on lõpetanud Tartu Ülikooli Õigusinstituudi 2001. Lisaks on ta Eesti Reservohvitseride Kogu ja Eesti Kaitseliidu liige.


Kai Kullerkupp

... on Riigikohtu tsiviilkolleegiumi liige. Tsiviilasju lahendava kohtunikuna on ta töötanud alates 2005. aastast, seda nii Tallinna kui Tartu ringkonnakohtutes. Kohtunikutööle eelnes töötamine Justiitsministeeriumis, kus üheks töövaldkonnaks oli ka perekonnaõigus. Kai Kullerkupp on õppinud Tartu ja Freiburgi (Saksamaa) ülikoolides ning kaitsnud 2013. aastal õigusteaduste doktorikraadi.