KONVERENTS
Võrdne vanemlus

19. november 2021 kell 9:00 - 18:30


Live-ülekannet saab jälgida ja küsimusi esitada YouTube keskkonas.

Lisaks võimalik jälgida Delfi naisteka ja Postimehe sõbranna keskkondades.


Kaasaegsed uurimistööd on näidanud, et lapse jaoks on oluline kiindumussuhe mõlema vanemaga, ning ka vanemate lahus olles on oluline säilitada tugev side mõlema vanemaga.


Meie ühiskonnas on tihtipeale vanemate vahelised kohustused ebavõrdselt jaotunud, mis loovad aluse tülidele nii kooselu ajal kui ka selle lõppemisel. Seetõttu soovime tõsta ühiskonnas teadlikkust, kuidas vanemlust korraldada võrdse(ma)tel alus(t)el.


Ürituse korraldajateks on vabatahtlikud organisatsioonidest, kellele on oluline lapsevanemate omavaheline dünaamika, mis võimaldab saavutada parimat kasvukeskkonda lapse jaoks.


Soovime lahata laia valikud teemasid: mis on võrdne vanemlus? Kas võrdne vanemlus on laste huvides? Emade/ isade ebavõrdne panus perele meie ühiskonnas jne. Tule kuulama, kaasa mõtlema ja arutlema, et muuta paremaks Eesti ühiskonda!


Peatse kohtumiseni!

Korraldajad:

Lapsele Vanemad MTÜ

Eesti Lepitajate Ühing

MTÜ Isade Eest

MTÜ Emale

Vabatahtlikud grupist "Virginia Woolf sind ei karda”


Kontakt: Paula Kivimäe, yritus@lapselevanemad.ee

tel. +372 55 133 68

Valitsuse poolt ettenähtud piirangutega seoses on kogu konverents virtuaalne.